Tiên phong dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Thể thao điện tử, Vietnam Esports tiếp tục tạo dấu ấn với 2 lĩnh vực mới: Thương mại điện tử và Thanh toán điện tử, mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm thú vị trên internet.