Trong những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại, nhất là đối với thế hệ trẻ và giới nhân viên văn phòng. MXH là những dịch vụ kết nối trên internet có tính năng chat, chia sẻ bài viết (blog), video clip, phim ảnh chẳng hạn Facebook, Twitter, Instagram...

 

Mọi nhân viên công ty Vietnam Esports đều được khuyến khích sử dụng các trang MXH nhằm mở rộng quan hệ giao tiếp cho mục đích cá nhân cũng như hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, MXH có tốc độ lan truyền nhanh chóng do đó bản thân mỗi nhân viên cần hiểu được ảnh hưởng của MXH đối với đời sống riêng và công việc, từ đó có trách nhiệm trong việc đăng tải nội dung trên trang mạng của mỗi người.

 

Công ty Vietnam Esports đưa ra 12 quy định căn bản nhất khi giao tiếp trên MXH nhằm mục đích:

- Giúp nhân viên hạn chế những vấn đề đáng tiếc khi đăng tải hay tham gia tranh luận các chủ đề vi phạm luật pháp.

- Làm rõ những nội dung nhân viên được phép và không được phép chia sẻ tránh làm ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của công ty.