Mục tiêu công việc

Thực hiện các hình hiệu chương trình và video clip cho các chương trình của VETV, tạo và thực hiện quay chương trình theo các format khác nhau

Các nhiệm vụ chính

- Hỗ trợ quay phim, sản xuất các chương trình của VETV: quay phim theo kịch bản, đi thực tế, dàn dựng và phối cảnh quay để lấy góc quay đẹp.

- Quay phim tại phim trường, hiểu biết về máy móc để khắc phục lỗi khi cần thiết

- Kiểm duyệt chất lượng quay phim cho chương trình

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các hoạt động trong bộ phận

- Hỗ trợ thực hiện các dự án/ sự kiện lớn trực thuộc bộ phận/ phòng ban và trong tổng thể công ty

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Chuyên ngành về quay phim, sản xuất)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

- Có kiến thức về Multimedia, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ việc ghi hình/ phát sóng như máy quay phim, thiết bị quay phim

- Kỹ năng điều phối công việc và giao tiếp tốt

ỨNG TUYỂN