Mục tiêu công việc

Thực hiện các yêu cầu công việc và mục tiêu đề ra của nhóm Kinh doanh Thương mại Điện tử, góp phần giúp dự án đạt được mục tiêu và hiệu quả kinh doanh

Các nhiệm vụ chính

Đóng gói hàng hóa

Liên lạc với các nhà vận chuyển

Quản lý kho và cập nhật các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kho hàng

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, kinh tế hoặc thương mại

Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực hành chính, quản lý kho hoặc kế toán kho

Yêu thích kinh doanh và lĩnh vực thương mại điện tử

Nhanh nhẹn, năng động, có kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc hiệu quả

 

 

ỨNG TUYỂN