Mục tiêu công việc

Lên ý tưởng và thực hiện các hình hiệu chương trình và video clips cho các chương trình của nội bộ hoặc chương trình hợp tác với bên ngoài, tạo các form chương trình theo các format chương trình khác nhau.

Các nhiệm vụ chính

1. Chương trình nội bộ

- Thực hiện các clip cho các hoạt động trong công ty.
- Trình chiếu các clip cho các game thủ xem trên youtube, phát trên các kênh truyền thông.
- Đảm bảo nhận được phản hồi tốt và tích cực từ Ban Giám đốc và các đối tượng sinh viên và ứng viên tiềm năng cho công ty.

2. Clip Trailer , TVC

- Lên ý tưởng, góp ý và thực hiện các clip trailer, TVC.
- Báo chí, truyền thông để phục vụ cho các chiến dịch PR, marketing của công ty.

3. Phối hợp xây dựng và thực hiện các hoạt động trong bộ phận

4. Hỗ trợ thực hiện các dự án/ sự kiện lớn trực thuộc bộ phận/ phòng ban và trong tổng thể công ty

5. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo quy định
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

6. Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

 

ỨNG TUYỂN