Nhiệm vụ chính

-       Tìm kiếm, liên hệ, đàm phán và hợp tác với các đối tác liên kết và tiềm năng trong mảng thanh toán điện tử.

-       Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất mô hình, chính sách hợp tác với các đối tác.

-       Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình phát triển kinh doanh, bao gồm phân tích thị trường và phối hợp với các phòng ban kinh doanh cũng như đối tác liên kết để thiết kế các giải pháp kinh doanh. 

-       Thiết lập và phát triển hệ thống dữ liệu khách hàng.

-       Theo dõi, thống kê số liệu định kỳ và/hoặc đột xuất liên quan đến các lĩnh vực theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

-       Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành có liên quan.

-       Kỹ năng phân tích và giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng đàm phám tốt

-       Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.

-       Sẵn sàng đi công tác nước ngoài.

-       Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vục ngân hàng, tài chính, thanh toán điện tử, quan hệ đối ngoại.

Chúng tôi hỗ trợ

-       Môi trường làm việc trẻ và năng động.

-       Bảo hiểm sức khỏe 24/7.

-       Daily food J.

-       Lương + thưởng theo năng suất, tháng lương 13 và thưởng cuối năm.

ỨNG TUYỂN