Mục tiêu công việc

 • Quản lý dự án 
 • Nắm bắt yêu cầu và đưa ra các giải pháp công nghệ. 
 • Quản lý phạm vi yêu cầu (Scope Management) và quản lý sự thay đổi (Change Management) hiệu quả

Các nhiệm vụ chính

 • Phồi hợp với những Nhà phân tích nghiệp vụ Business Analyst thực hiện phân tích thiết kế database hiệu quả 
 • Tìm giải pháp giải quyết vấn đề tầm trung, có liên quan đến ít nhất 2 bộ phận, phòng ban
 • Các nhiệm vụ khác
  -  Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo quy định
  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban
  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
 • Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, khả năng nghiên cứu và tự xử lý các vấn đề kỹ thuật mà không cần có sự tham vấn của Giám đốc kỹ thuật( Technical Manager )
 • Có kiến thức tốt về qui trình sản xuất phần mềm 
 • Có khả năng chuyển thể ngôn ngữ đời thường bằng mô hình (dùng UML)
 • Nắm bắt nghiệp vụ tốt 
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý dự án và thể hiện khả năng quản lý dự án
Ứng tuyển

Nơi làm việc

Hà Nội

Cấp bậc

Quản lý

Bộ phận

Kỹ thuật lập trình
Ứng tuyển