Mục tiêu công việc

 • Phân tích nghiệp vụ theo yêu cầu khách hàng, làm rõ nghiệp vụ để nhóm lập trình phát triển hiệu quả.
 • Phân tích tính năng của các ứng dụng hiện có, viết tài liệu và đề xuất những tính năng cần có thêm để khắc phục những điểm yếu của ứng dụng
 • Xác định mức độ ưu tiên của các nghiệp vụ và tư vấn cho các phòng ban thời điểm thích hợp thực hiện triển khai 
 • Quản lý phạm vi yêu cầu (Scope Management) và quản lý sự thay đổi (Change Management) hiệu quả

Các nhiệm vụ chính

Phồi hợp với những Technical Leader thực hiện phân tích thiết kế database hiệu quả 

 • Trao đổi với các phòng ban để thu thập và viết tài liệu mô tả hệ thống, xác định nhu cầu chức năng giữa đội ngũ phát triển phần mềm và khách hàng (là các phòng ban) trước khi thiết kế và thiết lập giải pháp.
 • Triển khai và quản lý dự án
 • Các nhiệm vụ khác
  -  Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo quy định
  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban
  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
 • Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Có kiến thức tốt về quy trình sản xuất phần mềm 
 • Có kinh nghiệm về UML hoặc kinh nghiệm về việc viết user stories (yêu cầu nghiệp vụ), chi tiết kỹ thuật hệ thống (system functional specification) và thiết kế chức năng
 • Có kỹ năng phân tích thiết kế database và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý dự án
 • Có sự hiểu biết cơ bản về kiến trúc giải pháp
 • Kỹ năng tốt về Microsoft office suite (Outlook, Word, Excel, Power Point, Project, and Visio)
Ứng tuyển

Nơi làm việc

Hà Nội

Cấp bậc

Quản lý

Bộ phận

Kỹ thuật lập trình
Ứng tuyển