Mô tả công việc:

–  Phát triển các hệ thống quản lý đáp ứng tốt về tốc độ cao, khả năng mở rộng tốt;

– Tạo các API để tương tác với các hệ thống khác cũng như các thư viện hỗ trợ;

–  Lập trình các hệ thống quản lý bằng ngôn ngữ PHP;

–  Thực hiện tích hợp với các hệ thống;

–  Hỗ trợ thực hiện các việc chỉnh sửa (customize),  thực thi các yêu cầu của khách hàng và monitor (quan sát) hệ thống khi vận hành.

Yêu cầu công việc:

–   Có năng lực tư duy logic, phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.

–   Đam mê công nghệ và các sản phẩm công nghệ.

–  Chấp nhận học hỏi ngôn ngữ mới (PHP, Python…).

Quyền lợi:

– Được làm việc trực tiếp trong môi trường trẻ, hiện đại, năng động cùng các nhân viên chính thức của công ty;

– Được đào tạo và theo dõi quá trình thực tập, review kết quả thực tập, xem xét tuyển dụng chính thức;

– Chế độ đãi ngộ: daily food (hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, hoa quả và đồ uống…), trợ cấp xăng xe đi lại.

Hồ sơ dự tuyển:

Sinh viên đăng kí Online trực tiếp  tại website http://vietnamesports.vn/ung-tuyen trước ngày 31/06/2016.

ỨNG TUYỂN