Nơi làm việc: Khu vực Cầu Giấy - Hà Nội)

Bộ phận làm việc:  Phòng Dịch vụ phòng máy - Gcafe

Mục tiêu công việc:

- Cài đặt, triển khai phần mềm mới tại hệ thống phòng máy/ internet của khách hàng công ty

- Hỗ trợ kỹ thuật tại hệ thống phòng máy/ internet của khách hàng công ty

Các nhiệm vụ chính:

1. Lắp ráp và cài đặt phần mềm tại hệ thống phòng máy, phòng game internet trực thuộc khu vực được phân công

- Chịu trách nhiệm lắp ráp và cài đặt, triển khai phần mềm mới theo yêu cầu và theo hướng dẫn từ quản lý

- Tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về cách sử dụng, lợi ích chương trình

- Kiểm tra phiên bản mới ứng dụng, chức năng, giao diện,..

2. Hỗ trợ kỹ thuật tại hệ thống phòng máy, phòng game internet trực thuộc khu vực được phân công

- Xử lý sự cố phần cứng, phần mềm tại hệ thống phòng máy, phòng game internet

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm công ty

- Hoàn thành danh sách các yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện trên cơ sở

- Phân tích và cung cấp các giải pháp xử lý kỹ thuật cho người sử dụng phục vụ nhu cầu kinh doanh

3. Tìm hiểu và thuộc tính năng của sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty.

4. Hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực văn phòng trực thuộc

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên văn phòng (end-user)

- Đảm bảo mọi điều kiện làm việc của tất cả thiết bị văn phòng liên quan đến công nghệ thông tin,

5. Cập nhật kiến thức công việc qua công việc hàng ngày, trao đổi với đồng nghiệp – cấp quản lý,... đọc sách  báo liên quan đến chuyên môn để nâng cao kiến thức phục vụ công việc

6. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban

- Tham mưu cho Quản lý trực tiếp/ Ban Giám đốc những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp/ Ban Giám đốc

7. Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay

đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thế.

 

Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên vui lòng gửi CV định dạng Doc.x/PDF: KTV.HT_HovaTen về "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." trước 01/03/2017

ỨNG TUYỂN