BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh

: Quản lý vận hành miền

Báo cáo cho

:  Giám đốc vận hành

Phòng ban

: ECM

Cấp bậc công việc

: C3/P1

Bộ phận

: VẬN HÀNH GSHOP

Nơi làm việc

: Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

 
 
 

Các nhiệm vụ chính

 

 

1.     GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ

o    Quản lý điều phối đơn hàng và giao vận, đảm bảo luồng vận hành luôn trôi chảy và tối ưu

o    Chủ động giải quyết hoặc đưa ra các đề xuất giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng về các vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động vận hành miền Bắc

o    Theo dõi làm việc với các đối tác nhà cung cấp đã hợp tác về sản phẩm và các việc liên quan tới điều phối đơn hàng hàng ngày

o    Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các công việc hàng ngày, hoặc các vấn đề phát sinh

2.     CẢI THIỆN HỆ THỐNG

o    Đề xuất các giải pháp cải thiện các quy trình nhằm cải thiện về vận hành và dịch vụ

o    Phân tích, xây dựng và cải thiện các phần mềm để quản lý hệ thống vận hành

3.     QUẢN LÝ TÀI SẢN, NGÂN SÁCH:

o    Quản lý tài sản của Gshop

o    Theo dõi luồng tiền thu từ Khách hàng và luồng tiền chi ra cho đối tác

o    Quản lý chi phí vận hành theo ngân sách quy định

4.     QUẢN LÝ NHÂN SỰ

o    Quản lý nhân sự, giám sát nhân sự vận hành, đảm bảo hiệu suất lao động của từng vị trí, không ngừng nâng cao năng suất lao động của nhóm

o    Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo nhân sự

5.     NHIỆM VỤ KHÁC

o    Thực hiện và báo cáo các công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

 

 

    o    Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

 

 

   

 

Yêu cầu công việc

 

 

1.   Tố chất và sở thích

-       Có tố chất quản lý, năng động, xử lý logic và linh hoạt

-       Thích ứng cao, chịu được áp lực công việc

2.   Kiến thức & kinh nghiệm làm việc

-       Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý nhóm nhất 2 năm

-       Ưu tiên kinh nghiệm có liên quan đến vận hành Thương mại điện tử.

 

Hồ sơ: CV định dạng LeadGshop_Hoten gửi về "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." hoặc ứng tuyển trực tiếp tại Website.

ỨNG TUYỂN