Các nhiệm vụ chính

 

STT

Công việc

Chi tiết

1

Thực hiện thủ tục xuất và nhập hàng trên hệ thống (docs, warehouse/misa…)

Nhập kho và xuất kho đúng với chứng từ, hóa đơn yêu cầu trên hệ thống MISA và Warehouse
+ Xuất bán hàng, cho chi nhánh khác, bảo hành, đổi trả cho khách, cho NCC
+ Nhập hàng mua, ký gửi, bảo hành, đổi trả từ khách, từ NCC

2

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi những đơn hàng yêu cầu Kho chuyển gấp

Check email, các group G+, skype, điện thoại

3

Quản lý các trạng thái đơn hàng thuộc phân hệ kho trên Magento (tự thực hiện hoặc yêu cần NV Kho thực hiện)

Cập nhật trạng thái các đơn hàng sau khi đã hoàn thành các bước:
+Đã đóng gói
+Đã giao KTV/3PL
+Đã nhận hàng trả lại

4

Quản lý chứng từ, hóa đơn của NCC

Tập hợp chứng từ xuất nhập hàng ngày và nộp cho bộ phận đối soát Gshop và bộ phận Kế toán

Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề phát sinh liên quan đến Kho

5

Quản lý hàng tồn kho

Kiểm tra và tìm ra số liệu chênh lệch trong kho với trên hệ thống đảm bảo số liệu chênh hệ thống và kho vật lý giống nhau

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa

Chủ động báo bên mua hàng những hàng sắp hết hàng

Trực tiếp kiểm kê hàng tồn kho

6

Quản lý hàng tồn quá lâu, hàng xuất demo của HCM

Lập docs theo dõi hàng ngày, gửi báo cáo định kỳ

Đề xuất các giải pháp xử lý và làm việc với bên liên quan

7

Quản lý hàng bảo hành của HCM và các tỉnh phụ thuộc

Ghi nhận thông tin và chuyển hàng bảo hành cho khách hàng

Nhận hàng cần BH về nhập kho và xuất cho bộ phận bảo hành

Theo dõi để nhận hàng đã được bảo hành

8

Thực hiện các báo cáo của Kho

Thực hiện báo cáo Kho cuối tháng

9

Quản lý nhân viên Kho

Theo dõi năng suất làm việc của nhân viên kho để đảm bảo công việc đúng tiến độ và KPI đặt ra

Trực tiếp đôn đốc nhân viên kho

Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, nội quy và quy trình kho của nhân viên kho

10

Quản lý VPP của miền phụ trách (bao gồm HO và cách tỉnh tự doanh, tỉnh phụ thuộc)

Theo dõi xuất nhập VPP và báo cáo định kỳ của HCM và các tỉnh MNA

Đề xuất mua VPP phục vụ công việc

11

Hỗ trợ

Hỗ trợ đóng gói, gửi hàng bộ phận kho

12

Khác

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lý

 

-       Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn diện và có thể thay đổi theo nhu cầu công việc, mục tiêu – chiến lược của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

 

 

 

Yêu cầu công việc

 

1.   Tố chất và sở thích

- Siêng năng, cẩn thận, nhiệt tình
- Logic
- Làm việc team tốt
- Thích ứng cao, chịu được áp lực công việc

2.   Kiến thức & kinh nghiệm làm việc

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thủ kho hoặc Quản lý nhóm ít nhất 1 năm
- Ưu tiên kinh nghiệm có liên quan đến IT hoặc bán lẻ.

Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên vui lòng gửi CV định dạng Doc.x/PDF: TK_Hoten về "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ỨNG TUYỂN