Quản Trị Viên Tập Sự - Hiện thực hóa ước mơ tuổi trẻ
  Chương trình Quản trị viên tập sự - Management Associate Program (MAPro) của công ty Vietnam Esports được tổ chức thường niên từ năm 2014. Đối...